Overige samenwerkingsverbanden in de Hoeksche Waard

Regionale Afvalstoffen Dienst (RAD). 

De RAD is de grootste inzamelaar van afval in de Hoeksche Waard. De RAD zamelt ook bedrijfsafval in.

 

http://www.samenmeerhoekschewaard.nl/

Wij – de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard – zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor extra taken op het gebied van jeugd, zorg en werk.  Dit betekent niet alleen een verandering voor ons. Het is iets waar iedere inwoner in de Hoeksche Waard mee te maken krijgt.

Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW). 

Het SOHW richt zich op de beleidsgebieden ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid.

 

 

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW).

De belangrijkste taak is het heffen en innen van de belastingen van 20 gemeenten, het waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard (RAD). Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

Werk en Inkomen Hoeksche Waard (WIHW).

WIHW staat voor 'Werk & Inkomen Hoeksche Waard'. We zijn een nieuwe organisatie, gevormd door twee bekende namen: de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW) en WHW-bedrijven. Op 1 januari 2016 zijn we samengegaan. De reden is dat er de laatste jaren veel veranderd is op het gebied van zorg en welzijn. Daarnaast moeten de gemeenten in de Hoeksche Waard meer bezuinigen.

U bent hier:Home | Overige samenwerkingsverbanden in de Hoeksche Waard

Bezoek: Sportlaan 22, 3299 XG Maasdam
Post: Sportlaan 22, 3299 XG Maasdam
088 - 647 13 99 
servicedesk@ishw.nl