Wat is de taaleis in de bijstand?

Als u vanaf 1 januari 2016 bijstand aanvraagt, moet u de Nederlandse taal voldoende beheersen. Er geldt dan een taaleis. Krijgt u al bijstand? Dan geldt deze verplichting voor u vanaf 1 juli 2016.

Taaleis: referentieniveau 1F

Als bijstandsgerechtigde moet u basiskennis hebben van de Nederlandse taal op referentieniveau 1F. Dit betekent bijvoorbeeld dat u korte, eenvoudige teksten kunt lezen en schrijven.

Bewijs taalbeheersing

Als u bijstand wilt, moet u laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst. U kunt dit laten zien door aan te tonen dat u:

  • 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd;
  • het inburgeringsexamen heeft behaald;
  • een ander document heeft waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal beheerst.

Geen bewijs taalbeheersing

U moet een taaltoets doen als u niet kunt laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Verlagen bijstandsuitkering

Als u niet voldoet aan de taaleis, moet u de Nederlandse taal beter leren beheersen. Doet u hiervoor geen moeite? Dan mag WIHW uw bijstandsuitkering verlagen. Met 20% in de eerste 6 maanden. Met 40% voor de volgende 6 maanden. En na 1 jaar mag dit met 100%.

U bent hier:Home | Veelgestelde vragen/links | Wat is de taaleis in de bijstand?
Deel deze pagina

J. vd Heijdenstr. 11, 3261 LE Oud-Beijerland
Beetsstraat 7C, 3261 PL Oud-Beijerland
088-6471 100  
info@wi-hw.nl 
Openingstijden